صدای پای فریاد

زندگی زیباست
                    فریاد بی صدا فریاد کن
زندگی زیباست
زندگی همیشه از آن تو نیست زیبا زندگی کن .

/ 0 نظر / 84 بازدید